Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych...

PORADA PRAWNA

11 września 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Proszę o informację czy nauczyciel, który posiada: dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja z wychowaniem fizycznym; dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo – wychowawczej; dyplom ukończenia medycznego studium zawodowego w Medycznym Studium Zawodowym w Raciborzu w zawodzie pielęgniarki o specjalności ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych. Czy ma kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych na kierunku technik sterylizacji medycznej w Szkole Policealnej Medycznej? Przedmioty, których uczy to: technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki, technologia sterylizacji z elementami informatyki oraz wykonywanie dekontaminacji medycznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych posiada osoba, która ukończyła:

- studia drugiego stopnia, jednolite magisterskie lub licencjackie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, lub

- studia drugiego stopnia, jednolite magisterskie lub licencjackie na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności objemują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, lub

- studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

 

 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach policealnych posiada osoba, która ukończyła:

- studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, lub

- studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności objemują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, lub

- studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub

- legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub

- posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

- posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.


W związku z powyższym nauczyciel nie posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkole policealnej.

W przypadku praktycznej nauki zawodu, samo pielęgniarstwo również nie daje uprawnień do prowadzenia zajęć wymienionych w pytaniu.


Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT