Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych...

PORADA PRAWNA

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel etyki? Kiedy Dyrektor ma obowiązek zorganizować lekcje etyki w szkole?

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm. w publicznych szkołach podstawowych naukę etyki organizuje się na życzenie rodziców oraz w szkołach ponadpodstawowych - na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki etyki decydują uczniowie. Obowiązek organizacji zajęć etyki w szkole powstaje, gdy zgłosi się chętnych co najmniej 7 uczniów oddziału, a dla mniejszej liczby chętnych uczniów w klasie lekcje powinny być organizowane w grupie międzyklasowej, jeśli łączie w szkole zgłosi się co najmniej 7 osób zainteresowanych udziałem w zajeciach (§ 2 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki określają przepisy § 3 i 4 w zw. z § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575, z których wynika, że stanowisko nauczyciela etyki w szkołach może zajmować osoba, która uzyskała poziom wykształcenia wymagany dla danego typu szkoły, czyli posiada dyplom ukończenia: studiów wyższych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem – czyli ukończył studia na kierunku filozofia lub etyka - oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub studiów wyższych na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu (czyli program studiów obejmuje treści przedmiotu etyka lub filozofia np. na kierunkach humanistycznych), oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) niż ww., a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (czyli studia podyplomowe z filozofii lub etyki) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Według stanowiska MEN z dnia 16 czerwca 2014 r. (www.men.gov.pl), mając na względzie powyższe wymagania kwalifikacyjne, zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej oraz wychowawczy charakter zajęć, dodatkowo w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Studia teologiczne, które kończą księża i katecheci, również obejmują w programie studiów filozofię oraz etykę, formalnie też mogą uczyć etyki z tym, że dyrektor szkoły powinien ocenić, czy katecheta, zwłaszcza który uczy jednocześnie religii w jego szkole, w jego ocenie będzie w stanie sprostać prowadzeniu dwóch przedmiotów, każdego opartego na innym systemie wartości (chrześcijańskich i świeckich) oraz podstawach metodologicznych. Do rozważenia pozostaje także kwestia nastawienia rodziców i w szczególności uczniów, w których świadomości może zacierać się granica między religią a etyką prowadzoną przez katechetę lub księdza.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT