Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej...

PORADA PRAWNA

Czy zajęcia wiedza o społeczeństwie w klasie VIII w przyszłym roku szkolnym będzie mógł uczyć nauczyciel, który ukończył studia magisterskie na kierunku historia (kierunek pedagogiczny).

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej posiada osoba, która ukończyła m.in. studia wyższe na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Ponadto, na podstawie § 27 Rozporządzenia, nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (01.09.2017 r.) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Natomiast na podst. § 28 nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Nauczyciel najprawdopodobniej nie posiada kwalifikacji wymaganych do nauczania WOS, ale dyrektor musiałby sprawdzić na podstawie wpisów w indeksie i na dyplomie, czy zakres studiów z historii obejmował treści wiedzy o społeczeństwie objęte podstawą programową w VIII klasie szkoły podstawowej i wówczas może je przydzielić nauczycielowi (§ 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017r., poz. 1575). Jeśli natomiast nauczyciel dysponuje dokumentem o uznaniu kierunku studiów za zbliżony do WOS pod rządem wcześniejszych przepisów wykonawczych MEN, zachowuje te kwalifikacje również obecnie, ale tylko w typie szkoły wymienionym w tym dokumencie (§ 28 ww. rozporządzenia).
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT