Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Protokół kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący musi zawierać elementy wymienione w art. 68 KPA, w tym uwagi (nazwane także zastrzeżeniami) zgłoszone przez osoby...

PORADA PRAWNA

22 lutego 2016 Inne

Moje pytanie dotyczy kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną reprezentującą Radę Miasta. Czy w protokole pokontrolnym powinien znaleźć się punkt dotyczący uwag zgłoszonych przez kontrolowanego? Jeśli nie, czy kontrolowany może sam zgłosić takie uwagi do protokołu i czy powinny być jednoznacznie one przyjęte? Czy Komisja Rewizyjna ma prawo głosować, które punkty i uwagi przyjąć, a które odrzucić? I ewentualnie jakie przepisy to regulują?

Protokół kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący musi zawierać elementy wymienione w art. 68 KPA, w tym uwagi (nazwane także zastrzeżeniami) zgłoszone przez osoby obecne przy kontroli, o ile rzeczywiście zostały wniesione w toku kontroli. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w kontroli. Złożenie podpisu pod protokołem oznacza, że strona potwierdza swoją obecność i uczestnictwo, a w razie braku uwag, że akceptuje jego treść (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 października 2007 r., II SA/Gl 359/07, LEX nr 441239). Dlatego uwagi do protokołu zasadniczo powinny zostać zgłoszone przed jego podpisaniem. Jeśli nie zostały zgłoszone, strona może złożyć pisemne wyjaśnienia i odnieść się w nich do treści protokołu (art. 63 w zw. z art. 79 KPA). Przepisy nie regulują natomiast głosowania nad uwagami wniesionymi do treści protokołu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT