Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Raporty

 1. Raport z ewaluacji dla przedszkola

  Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 14 Maj 2014
  w przygotowaniu
 2. Raport z ewaluacji dla szkoły

   Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej dla szkoły.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 14 Maj 2014
  w przygotowaniu
 3. Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

  Raport - propozycja wyników i wniosków, to dokument opracowany dla szkół różnego typu, które w bieżącym roku szkolnym zaplanowały ewaluację w zakresie tematyki „Respektowane są normy społeczne”. W dokumencie szkoła powinna uwzględnić swoje wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, sformułowane tu wnioski należy traktować jako wskazówkę. Raport nie powinien być dokumentem obszernym. Powinien zawierać wnioski, które szkoła uwzględni w swojej pracy.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Data publikacji: 17 Grudzień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 24 Czerwiec 2013
  Ilość stron w dokumencie: 6
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu nauczycielskiego

  Dokument podsumowujący ewaluację w szkole, powinien być opracowany przez zespoły nauczycielskie na zakończenie roku szkolnego. Uwzględnia wybrane obszary i wymagania, które przyjęła szkoła do ewaluacji w poprzednim roku szkolnym (2012/2013).
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 14 Sierpień 2013
  Data publikacji: 30 Maj 2011
  Ilość stron w dokumencie: 6
 6. Przykład raportu ewaluacji wymagania „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”

  Przedstawiony raport z ewaluacji wewnętrznej prezentuje wnioski z ewaluacji w obszarze "Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym" i jest dokumentem obejmującym rok szkolny 2012/2013, czyli przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 14 Sierpień 2013
  Data publikacji: 2 Wrzesień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 3
 7. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324), jednym z zadań dyrektora szkoły jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia – oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników szkoły obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat raportu podsumowującego ewaluację wewnętrzną oraz wzór protokołu/notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Przedstawiona poniżej propozycja może służyć realizacji przytoczonego zapisu w zakresie ewaluacji i kontroli, jako form nadzoru pedagogicznego, prowadzonych przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 10 Sierpień 2011
  Data publikacji: 12 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Strategia działań w obszarach wymagających poprawy jakości pracy przedszkola

  Efektem prowadzonego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego są wnioski, które należy uwzględnić przy planowaniu poprawy jakości pracy placówki. Prezentowana strategia działań pokazuje, jak można to uczynić w zakresie przykładowych obszarów ewaluacyjnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 4 Sierpień 2011
  Data publikacji: 17 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com