Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Raporty

 1. Protokół z zebrania z rodzicami

  Z zebrania z rodzicami sporządza się protokół. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wzór takiego protokołu. Zawiera on plan, tematykę i ogólny przebieg zebrania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Protokół obrad rady pedagogicznej - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 3
 3. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 4
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty

  Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowuje opiekun stażu. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Ma na to 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  nowy
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół

  Podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zespole szkół: gimnazjum oraz liceum z zakresu: 

  1. „Respektowane są normy społeczne” oraz
  2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

  Dokument ten może być zmodyfikowany na potrzeby zespołu szkół.
  Należy podkreślić, że termin „raport ” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do pracy na rok następny), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 13
 6. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum

  Wzór dokumentu jest przeznaczony dla gimnazjów, które w bieżącym roku szkolnym przeprowadziły ewaluację z zakresu wymagań:

  1) „ Respektowane są normy społeczne” oraz
  2) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

  Dokument można modyfikować na potrzeby szkoły oraz uzupełniać dane i informacje.
  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/placówki oświatowej.

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 11
 7. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 1

  Propozycja dokumentu jest opracowana dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”. Uwzględnia m.in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do dalszej pracy), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 9
 8. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej

  Raport z ewaluacji przeprowadzonej w szkole podstawowej z zakresu „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.

  Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, wyniki i wnioski opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/ placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 10
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 2

  Dokument jest opracowany dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 8
 10. Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

  Raport - propozycja wyników i wniosków, to dokument opracowany dla szkół różnego typu, które w bieżącym roku szkolnym zaplanowały ewaluację w zakresie tematyki „Respektowane są normy społeczne”. W dokumencie szkoła powinna uwzględnić swoje wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, sformułowane tu wnioski należy traktować jako wskazówkę. Raport nie powinien być dokumentem obszernym. Powinien zawierać wnioski, które szkoła uwzględni w swojej pracy.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 17 Grudzień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 11. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu nauczycielskiego

  Dokument podsumowujący ewaluację w szkole, powinien być opracowany przez zespoły nauczycielskie na zakończenie roku szkolnego. Uwzględnia wybrane obszary i wymagania, które przyjęła szkoła do ewaluacji w poprzednim roku szkolnym (2012/2013).
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 30 Maj 2011
  Ilość stron w dokumencie: 6
 12. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324), jednym z zadań dyrektora szkoły jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia – oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników szkoły obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat raportu podsumowującego ewaluację wewnętrzną oraz wzór protokołu/notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Przedstawiona poniżej propozycja może służyć realizacji przytoczonego zapisu w zakresie ewaluacji i kontroli, jako form nadzoru pedagogicznego, prowadzonych przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 13. Strategia działań w obszarach wymagających poprawy jakości pracy przedszkola

  Efektem prowadzonego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego są wnioski, które należy uwzględnić przy planowaniu poprawy jakości pracy placówki. Prezentowana strategia działań pokazuje, jak można to uczynić w zakresie przykładowych obszarów ewaluacyjnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 17 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 14. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ilość stron w dokumencie: 0
 15. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej.

 16. Przykład raportu ewaluacji wymagania „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”

  Przedstawiony raport z ewaluacji wewnętrznej prezentuje wnioski z ewaluacji w obszarze "Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym" i jest dokumentem obejmującym rok szkolny 2012/2013, czyli przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com