Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Raporty

 1. Protokół z zebrania z rodzicami

  Z zebrania z rodzicami sporządza się protokół. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wzór takiego protokołu. Zawiera on plan, tematykę i ogólny przebieg zebrania. 

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 2. Protokół obrad rady pedagogicznej - wzór

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 3
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół

  Podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zespole szkół: gimnazjum oraz liceum z zakresu: 

  1. „Respektowane są normy społeczne” oraz
  2. „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

  Dokument ten może być zmodyfikowany na potrzeby zespołu szkół.
  Należy podkreślić, że termin „raport ” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do pracy na rok następny), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 13
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum

  Wzór dokumentu jest przeznaczony dla gimnazjów, które w bieżącym roku szkolnym przeprowadziły ewaluację z zakresu wymagań:

  1) „ Respektowane są normy społeczne” oraz
  2) „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

  Dokument można modyfikować na potrzeby szkoły oraz uzupełniać dane i informacje.
  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/placówki oświatowej.

  Typ placówki: gimnazjum
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 11
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 1

  Propozycja dokumentu jest opracowana dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”. Uwzględnia m.in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje (rozumiane jako wnioski do dalszej pracy), mocne i słabe strony pracy szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 9
 6. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej

  Raport z ewaluacji przeprowadzonej w szkole podstawowej z zakresu „Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi”.

  Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, wyniki i wnioski opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/ placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 10
 7. Raport z ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu- wariant 2

  Dokument jest opracowany dla przedszkoli, które poddały ewaluacji wewnętrznej obszar „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Należy podkreślić, że termin „raport” jest określeniem stosowanym przez organ nadzoru pedagogicznego po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, natomiast w wyniku ewaluacji wewnętrznej powstaje dokument, który może zawierać: wyniki, wnioski, rekomendacje, mocne i słabe strony pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 8 Maj 2014
  Ilość stron w dokumencie: 8
 8. Raport ewaluacji wewnętrznej - respektowane są normy społeczne

  Raport - propozycja wyników i wniosków, to dokument opracowany dla szkół różnego typu, które w bieżącym roku szkolnym zaplanowały ewaluację w zakresie tematyki „Respektowane są normy społeczne”. W dokumencie szkoła powinna uwzględnić swoje wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, sformułowane tu wnioski należy traktować jako wskazówkę. Raport nie powinien być dokumentem obszernym. Powinien zawierać wnioski, które szkoła uwzględni w swojej pracy.

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 17 Grudzień 2013
  Ilość stron w dokumencie: 7
 9. Raport z ewaluacji wewnętrznej dla zespołu nauczycielskiego

  Dokument podsumowujący ewaluację w szkole, powinien być opracowany przez zespoły nauczycielskie na zakończenie roku szkolnego. Uwzględnia wybrane obszary i wymagania, które przyjęła szkoła do ewaluacji w poprzednim roku szkolnym (2012/2013).
   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 30 Maj 2011
  Ilość stron w dokumencie: 6
 10. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 , pozycja 1324), jednym z zadań dyrektora szkoły jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej – w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia – oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników szkoły obowiązujących przepisów prawa. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat raportu podsumowującego ewaluację wewnętrzną oraz wzór protokołu/notatki służbowej z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Przedstawiona poniżej propozycja może służyć realizacji przytoczonego zapisu w zakresie ewaluacji i kontroli, jako form nadzoru pedagogicznego, prowadzonych przez dyrektora szkoły.

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 16 Lipiec 2014
  Data publikacji: 12 Kwiecień 2010
  Ilość stron w dokumencie: 2
 11. Strategia działań w obszarach wymagających poprawy jakości pracy przedszkola

  Efektem prowadzonego w danym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego są wnioski, które należy uwzględnić przy planowaniu poprawy jakości pracy placówki. Prezentowana strategia działań pokazuje, jak można to uczynić w zakresie przykładowych obszarów ewaluacyjnych.

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 6 Sierpień 2014
  Data publikacji: 17 Marzec 2010
  Ilość stron w dokumencie: 1
 12. Samoocena pracy szkoły (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ilość stron w dokumencie: 0
 13. Raport z ewaluacji wewnętrznej

  Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej.

 14. Przykład raportu ewaluacji wymagania „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”

  Przedstawiony raport z ewaluacji wewnętrznej prezentuje wnioski z ewaluacji w obszarze "Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym" i jest dokumentem obejmującym rok szkolny 2012/2013, czyli przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com